AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

U zult er ongetwijfeld al iets van hebben gehoord, vanaf 25 mei 2018 dienen alle instanties die iets te maken hebben met relatiegegevens van natuurlijke personen zich aan strenge richtlijnen te houden. Dit ter bescherming van de privacy van de burgers waarvan gegevens worden bewaard en gebruikt. Zo heeft de Vereniging Vrienden van Museum Maasluis hier ook mee te maken. Ook wij zullen ons moeten houden aan de richtlijnen die gesteld zijn. Ik zal hier in het kort een verantwoording daarvan afleggen. De gegevens (naam, adres, m/v, eventueel e-mailadres, telefoonnummer) die we van u ooit hebben gekregen toen u zich als vriend of lid heeft opgegeven, worden alleen door de ledenadministrateur bewerkt. Daarnaast heeft de penningmeester inzage in de lidgegevens om de binnenkomende betalingen te controleren en vast te leggen. De gegevens van u gebruikt de ledenadministrateur om de contributiebrief te versturen en om het ledenpasje met uw gegevens te vervaardigen. Het door u opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om mededelingen en of uitnodigingen te versturen. Daarbij heeft u zelf de mogelijkheid om u van de e-maillijst te verwijderen. Een door u opgegeven telefoonnummer wordt gebruikt om u te benaderen als de penningmeester uw betaling nog niet heeft ontvangen. Het kan ook gebruikt worden als u deelneemt aan een van onze excursies en we u onderweg moeten kunnen bereiken. Het ledenbestand wordt nooit aan derden verstrekt en informatie uit dit bestand wordt nooit aan derden verstrekt, ook niet op de nieuwsgierige vraag of de buurman, oom of vriend ook lid is. Kortom, uw gegevens zijn in veilige handen en in een PC-omgeving die voldoende beveiligd is tegen diefstal van de gegevens.
Uw ledenadministrateur Laurens Blom.