Nieuwsbrief maart 2021

Beste vrienden,

In tegenstelling tot andere jaren, ontvangt u uw “contributiebrief” ditmaal zonder kleurrijke Vriendenbrief.  Er is nu, als gevolg van de voortdurende Corona-maatregelen, helaas nog geen zicht op concrete activiteiten van onze vereniging, zoals de jaarvergadering of excursies. Daarom informeren we u via deze brief over een paar actualiteiten. Hopelijk volgt later dit jaar weer een Vriendenbrief vol activiteiten en plannen. Weet dat we uw jaarlijkse bijdrage ook in deze bijzondere tijd zeer op prijs stellen.

Financiën

Net als in 2020 zullen ook in 2021 de activiteiten van de Vrienden van Museum Maassluis voor een groot gedeelte afhangen van de richtlijnen rond Covid-19. Traditionele evenementen zoals de Vriendendag, de Taxatiedag, de excursies konden en kunnen vooralsnog niet worden georganiseerd.

Hierdoor is er vorig jaar nauwelijks geld uitgegeven en zal dat ook dit jaar deels het geval zijn. We hopen vurig dat de Taxatiedag en de Najaarsexcursie wel veilig kunnen doorgaan in de tweede helft van 2021. Zodra we daar zicht op krijgen, hoort u weer van ons.
Het bestuur is van plan om een deel van de vorig jaar ontstane “besparingen” te storten in het kunst/museumfonds. Dat past binnen onze doelstelling: het bevorderen van de belangstelling voor het Museum Maassluis. Dit doen we o.a. door het verwerven van voorwerpen van kunstzinnig en historisch belang voor zowel het Museum als voor de inwoners van Maassluis.

Onderzoek naar Cultuurhistorisch Erfgoed Maassluis

Naar aanleiding van het rapport “Een goed bewaard geheim” (Taco Pauka, 2019), heeft het bestuur van de Stichting Museum Maassluis in december 2020 twee kunsthistorici, Linda Eversteijn en Lisette Luijkx, opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de museale waarde van de collectie 1900 (Jeanne Oosting, Otto B. de Kat, Jan van Heel, Sierk Schröder en Wally Elenbaas). Zij hopen hun adviesrapport begin april te kunnen afronden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van onder meer de volgende vragen:

* Wat is de kunsthistorische betekenis van de collectie?
* Wat is de mate van publieke belangstelling voor de collectie 1900 en deze kunstenaars?
* Bij welke musea in Nederland sluit de collectie 1900 aan; met welke van deze musea bestaat er overlap?
* Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er met andere musea?
* Wat is de specifieke relevantie van de collectie voor Maassluis?

De gemeente Maassluis heeft het Bureau Erfgoedwerf opdracht gegeven om de volgende vraag te beantwoorden: “Hoe kan Maassluis haar maritiem erfgoed beter benutten en hoe kunnen de maritieme en cultuurhistorische organisaties beter samenwerken?”
Beide onderzoeken hebben tot doel om vast te kunnen stellen welke betekenis we moeten hechten aan het cultuurhistorisch en maritiem erfgoed in Maassluis.
Aan de ene kant gaat het daarbij om de museale waarde en aan de andere kant of dit dusdanig is dat we mogen verwachten dat er belangstelling (voor) bestaat vanuit de inwoners van Maassluis en andere delen van het land.
De conclusies uit beide onderzoeksrapporten zullen bepalend zijn voor de toekomst van ons museum. Kortom: heeft het Museum Maassluis bestaansrecht, al of niet in samenwerking met de andere maritieme- en cultuurhistorische organisaties? We houden u op de hoogte.

Victor Knippenberg, voorzitter van de Vereniging Vrienden Museum Maassluis