Nieuwe contributiebedragen 2022

In de Algemene LedenVergadering van 20 oktober 2021 is besloten de minimumcontributie voor particulieren te verhogen naar € 15,00 en voor bedrijven en instellingen naar € 40,00.