Excursie Alkmaar 10 oktober 2019

De Vrienden op bezoek bij de familie Toorop

Al vroeg in de morgen van donderdagochtend 10 oktober stond een groep mensen klaar om met de bus naar Alkmaar te gaan. Deze Vrienden hadden zich reeds ingelezen dankzij de uitgebreide informatie die vooraf geleverd was, zodat er op de heenweg al volop verwachtingen en wetenswaardigheden werden uitgewisseld. Na een soepel verlopen reis, waarbij de buschauffeur een waar talent bleek in het omzeilen van de meeste files, kwamen we aan op onze bestemming: het Stedelijk Museum in het historische centrum van Alkmaar. Daar werden we welkom geheten met koffie en diverse soorten gebak. Na de koffie namen de klaarstaande museumgidsen de drie groepen mee om ons door de speciale tentoonstelling over De Toorop Dynastie en de Bergense School te leiden. Dankzij de kennis en kunde van deze drie enthousiaste dames zijn wij heel veel wijzer geworden over het wel en wee van de schilders Jan Toorop, zijn dochter Charley en haar zoon Edgar Fernhout. De oeuvres van deze drie kunstenaars weerspiegelen de ontwikkeling van de moderne kunst: van de realistische en symbolistische kunst van het einde van de 19e eeuw (Jan) via het neorealisme van de jaren ’30 (Charley) naar de abstracte kunst van de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw (Edgar).

Na de informatieve rondleiding kon de rest van het museum bezocht worden en kon er geluncht worden. Na de lunch stond een korte wandeling door de historische binnenstad op het programma waarbij we onder andere het Stadhuis, het Hof van Sonoy, de Vismarkt, het Huis met de Kogel en de Waag konden bekijken. De weergoden waren ons goed gezind want tijdens de wandeling bleef het gelukkig droog! De mensen die niet mee gingen met de stadwandeling zijn teruggegaan naar het museum om daar de interactieve tentoonstelling over De Gouden Eeuw en het Beleg van Alkmaar te bewonderen.

Tenslotte brachten we met elkaar een bezoek aan de Grote of St. Laurenskerk, bekend om maar liefst twee wereldberoemde orgels: het Van Covelens orgel (ook wel Koororgel genoemd) en het Van Hagerbeer/Schnitger of Grote orgel. De organist leidde ons rond en gaf uitleg over de beide orgels. Als kers op de taart trakteerde hij ons op twee werken van Bach en werd duidelijk waarom het Grote Orgel onlangs nog door de Volkskrant tot ‘klankkleurenwonder’ werd bestempeld.

Nagenietend van de vele indrukken werd de terugreis aanvaard, die dankzij allerlei hapjes en drankjes in de bus voorbij vloog. We kunnen dan ook opnieuw terug kijken op een geslaagde excursie en we zien halsreikend uit naar het voorjaar. Wat de bestemming dan wordt, is nog een verrassing, dus houd onze Vriendenbrief in de gaten!

Namens het Excursieteam,

Nanny Tuit

Foto's Laurens Blom