MUSEUM > Beleid & Bestuur

Beleid & Bestuur

Doelstelling: Het museum wil zich ontwikkelen tot een sfeervol en eigentijds museum met een bescheiden budget, dat in hoofdzaak wordt gedragen door vrijwilligers, ondersteund door professionele inbreng. De drie pijlers van deze doelstelling vormen zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid.

De missie van het Museum Maassluis is:

Het Museum Maassluis brengt historie en kunst tot leven. 

In het eerste ondernemingsplan (2013 – 2017) staat omschreven wat dit inhoudt:
  • In nauwe samenwerking met de Historische vereniging Maassluis (HVM) komen tot een kenniscentrum van de Maassluise historie;
  • De opgebouwde relatie met het onderwijs versterken door het uitbreiden van de educatie. Ook meer aandacht besteden aan de educatie van andere doelgroepen.
  • Blijvende aandacht schenken aan de kunstcollectie.
Het Museum Maassluis wordt beheerd door de stichting Museum Maassluis. De stichting stelt zich ten doel om de historische verzameling en de kunstverzameling van de stad Maassluis, beide ondergebracht in het Museum Maassluis, te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

Bij het museum zijn twee beroepskrachten in dienst: conservator Pieter van Houten Pz. (behoud en beheer) en educator Friedie Kloen (samenstellen exposities en educatie). Daarnaast kent het museum een groep van plusminus 50 vrijwilligers die allerlei grote en kleine klussen klaren en zonder wie het museum niet zou kunnen functioneren. Belangstellende vrijwilligers zijn altijd welkom; info en aanmelden bij Pieter van Houten.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Twee vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Maassluis:
  • Kees Tempelaars
Een vertegenwoordiger van de De Vereniging Vrienden van het Museum Maassluis

  • Victor Knippenberg


Disclaimer

Museum Maassluis besteedt  grote zorg  aan deze website maar geeft geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Museum Maassluis is daarom niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden aan, van of via deze website betrokken informatie. Voor zekerheid of vragen omtrent berichten op deze website kan contact opgenomen worden met Museum Maassluis, telefoon: 010 5913813 of info@museummaassluis.nl

Webmaster: Peter Farla