> VRIENDEN

Vereniging Vrienden van het Museum Maassluis

De Vereniging Vrienden van het Museum Maassluis telt bijna 500 leden en werd in 1967 opgericht. Het doel van deze organisatie is de museale belangstelling te bevorderen. Zij probeert dit doel te realiseren door:

het verwerven van voorwerpen van kunstzinnig of historisch belang voor het Museum Maassluis;

het verkrijgen van faciliteiten voor de leden;

het organiseren van culturele evenementen.


De vereniging steunt het museum bij de aankoop van nieuwe kunstwerken en bij speciale projecten. Wie lid wordt van de Vrienden van het Museum Maassluis blijft ook op de hoogte van alle activiteiten in het museum.Het lidmaatschap van de ‘Vrienden’ bedraagt minimaal € 10,00 voor particulieren per jaar en € 35,00 voor bedrijven en instellingen. Een hogere bijdrage is uiteraard altijd welkom. 

De voordelen van het lidmaatschap zijn:

  • Vrienden hebben gratis toegang tot het museum;
  • Vrienden kunnen gratis deelnemen aan rondleidingen;
  • Vrienden krijgen korting bij excursies;
  • Vrienden ontvangen tweemaal per jaar de ‘Vriendenbrief’;
  • Vrienden ontvangen per e-mail de uitnodigingen voor exposities en openingen.

Aanmelden kan door storting van het contributiebedrag op:

rekeningnummer IBAN NL31 INGB0003479143 t.n.v. ‘Vrienden van het Museum Maassluis’ o.v.v. ‘nieuw lid’. De lidmaatschapskaart wordt vervolgens toegestuurd. Meer informatie over de Vrienden van het Museum Maassluis is verkrijgbaar bij het museum.

Bestuur:

Victor Knippenberg (voorzitter) 

Marianne Soors,  (secretaris)

Henk Kal,  (penningmeester)

Nel Wilkes

Lelia van der Tak

Willemiek Dijkman

De algemene ledenvergadering van de vereniging vind ieder jaar plaats in april.  

Activiteiten

De Vrienden organiseren eens per jaar een taxatiedag in het Museum Maassluis. Eigenaren van kunst, bijzondere voorwerpen e.d. kunnen deze dan kosteloos laten taxeren. Verder worden er diverse keren per jaar excursies georganiseerd naar bijzondere musea en exposities. Zo bezochten de deelnemers o.a. het Van Abbemuseum in Eindhoven, Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen en het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Tot slot nemen de Vrienden deel aan de cultuurevenementen, ter promotie van de Vrienden, maar vooral het Museum Maassluis. Eens per jaar wordt een vriendenmiddag georganiseerd in het Museum. 


Museum aan de Stroom te Antwerpen