> HISTORIE

HISTORIE MAASSLUIS

Maassluis bestaat in 2014 formeel 400 jaar maar kent eigenlijk een veel langere historie. Voordat Maassluis een zelfstandige stad werd (16 mei 1614) vormde zij een geheel met Maasland: Maeslantsluys geheten.

Inwoners van Maassluis worden in de volksmond nog steeds aangeduid als Sluizers. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw zeiden mensen die even naar de binnenstad moesten: `Ik ga even sluis in.` Die uitdrukking hoor je nog maar zelden.

Maassluis is ook de enige stad waar de huisnummering als volgt werkt(e): de woning op de begane grond had een zwart nummer en de bovenwoning had hetzelfde nummer maar dan in het rood. De bekendste schrijver uit Maassluis, Maarten `t Hart, maakte dat in een van zijn boeken wereldkundig. Voor die tijd leek er nooit iemand bewust bij stil te hebben gestaan.

De Schans, de Noord- en de Zuidvliet, de dijk, de sluizen, voorheen de Maas die Nieuwe Waterweg werd en de verbinding naar zee vormde waren (en zijn nog) bepalend voor het stadsbeeld. De visserij, de zee- en sleepvaart en nevenbedrijven (b.v. de voormalige Touwfabriek) zorgden in de afgelopen eeuwen voor brood op de plank. De dijk en de sluizen waren eeuwenlang van groot belang voor een goede waterhuishouding van Delfland.  De Stichting Monstersche Sluis streeft sinds enige tijd naar eerherstel voor de bakermat van Maassluis. De sluis, die in 1972 werd afgedamd door het plaatsen van een kleikist, moet weer open en veranderen in een werkend cultuurhistorisch monument aldus de stichting. In 2013 vond er in Museum Maassluis nog een verkoopexpositie plaats van met name Maassluise kunstenaars die hun werk verkochten met als doel de genoemde stichting te steunen.

In de Dijkzaal van het museum kun je als het ware rondwandelen in het Maassluis van vroeger tot en met het verre verleden. Je komt er schilderijen, scheepsmodellen, attributen uit de zee- en sleepvaart tegen maar ook gebruiksvoorwerpen, foto`s enz..

Voor meer informatie: klik op de menubalk met de diverse onderwerpen