> COLLECTIE

Kunstcollectie

In dit museum wonen moderne beeldende kunst en historische kunst (in het kader van de bevordering van de kennis over de geschiedenis van Maassluis) onder één en hetzelfde dak. Het museum is een samenwerkingsverband met de Historische Vereniging Maassluis (HVM) aangegaan met als doel een gezamenlijk kenniscentrum in het museum te realiseren. Inwoners van Maassluis maar ook andere belangstellenden en bezoekers kunnen hiermee hun voordeel doen.

De Historische Vereniging Maassluis vestigt zich eind juni 2014 in het Museum Maassluis maar al geruime tijd wordt er in goede harmonie samengewerkt. Onderlinge kennis en ervaring worden uitgewisseld en aangevuld onder het motto een en een is drie. Bij wijze van spreken dan.

 

Voor meer informatie: klik op de menubalk met de diverse onderwerpen